Vennskap & kjærlighet PDF Skriv ut E-post

vennskap _kjaerlighet_540

Vennskap & kjærlighet er en bestilling på metodisk løsning for 10. trinn ved Odda Ungdomskole. Harald Rosenløw Eeg og Lage Thune Myrberget produserer et skrivekurs for elevene som benytter seg av ulike IKT-løsninger. Utifra en prosjekt målgang med sommerkonsert på skolen skal elevene reflektere seg gjennom ulike sider ved vennskap og kjærlighet.

Flipped Classroom
Vi kappet derfor opp tematikken i fire ulike trinn og produserte en triggerfilmer til hvert tema. På denne måten skaper vi en virtuell tilstedeværelse og oppnår en metodisk Flipped Classroom-effekt.

Elevene fikk i oppgave å skrive lister over de ord de forbandt med godt og dårlig vennskap. Disse listene ble senere presentert for elevene som ordsky og videre refleksjon overdialog og kontekst. 

Ordsky vennskap_540


Facebook som klasserom
Vi opprettet en virtuell skrivestue på Facebook. Her ble alle filmene postet, samt elevenes besvarelser lagt ut. Alle kan se alt - løfte og kommentere positivt og konstruktivt var grunnholdningen - nok en gang!

facebook logo_black_540
Facebook som klasserom fungerer 24/7.

Skrivemetode
I tillegg produserte vi fire skrivefilmer med ulike innfallsvinkler på skriveteknikk: Ide, juging/fantasi, tenke lite - IKKE stort, din egen stemme/stil. Disse ble presentert av lærer´ne på skolen og la grunnlaget for skrivingen. Målgang for prosjektet var at elevene skulle fremføre egne tekster på skolekonserten til sommeravslutningen.

Derfor ble det produsert en liste på sanger som handler om vennskap, samt link til tekstene. Elevene kunne derfor jobbe med bevisstgjøre seg innholdet og betydningen av teksten ved å jobbe med Tekstanalyseverktøyet fra WOWfabrikken.Nok et spennende prosjekt på Odda Ungdomskole, men denne gangen er det enda mer lærerstyrt på skolen. Vi flytter kompetansen gradvis tettere inn i miljøet. Neste gang blir det kanskje en GeoQR-kode som må løses for å kunne løse skrivegåten ;-)